Liczba Duchowa 1

Liczba Duchowa 1

Liczba Duchowa 1 Liczba Duchowa 1. Liczba Duchowa, to Liczba Podświadomości określana przez Dzień Naszego Urodzenia. Liczba ta ma wpływ na nasze przyjaźnie, stosunki seksualne, układy partnerskie, dietę, potrzeby, pragnienia i ambicje. Ma też wpływ na skłonności i...
Liczba Karmiczna 13 – karma pracy

Liczba Karmiczna 13 – karma pracy

Liczba Karmiczna 13 – karma pracy Liczba Karmiczna 13 – karma pracy. Przez całą Drogę Życia napotykamy różne problemy i trudności, z którymi czasem nie potrafimy się zmierzyć. Nabywamy nowe doświadczenia, nieustannie się uczymy, ale nie zawsze działamy tak, jakbyśmy...