Czwórka jako tło Roku Indywidualnego

Czwórka jako tło Roku Indywidualnego

Czwórka jako tło Roku Indywidualnego Czwórka jako tło Roku Indywidualnego wymusza na nas konieczność wypracowania w sobie wielkich pokładów cierpliwości. Rok 4/4 jest nazywany rokiem „siewu”. Wszystko to, co teraz zrobimy wyda plony w następnych latach.  To rok...