Tarotowy portret numerologiczny

Tarotowy portret numerologiczny, to obraz naszego życia wyliczony z daty urodzenia, przełożony na Arkana Wielkie. Tarot numerologiczny może być bardzo pomocny przy określaniu osobistych kart, które mają bardzo duży wpływ na nasze życie. Dzięki znajomości numerologii możemy pogłębić wiedzę na swój temat i wykorzystać ją do prognozowania przyszłych zdarzeń. Wykorzystujemy do tego Arkana Wielkie, przy czym pamiętajmy, że Głupiec w tych wyliczeniach ma numer 22.
Jak więc obliczyć osobiste karty?
Przede wszystkim musimy znać datę urodzenia osoby pytającej.
Załóżmy, że wykonujemy obliczenia dla osoby urodzonej 23.03.1965 roku.
Pierwsza liczba z dnia urodzenia to 23, ponieważ wszystkich Arkanów Wielkich jest, 22 więc od 23 odejmujemy 22  i otrzymujemy liczbę 1.
Druga liczba, to liczba miesiąca, która wynosi 3, jest mniejsza, niż 22, więc nie wykonujemy żadnych działań.
Kolejna liczba, to rok urodzenia, sumujemy wszystko 1+9+6+5 = 21, tę liczbę również zostawiamy bez zmian.
Cyfry rzymskie odzwierciedlające tę datę urodzenia przedstawiają się następująco:

I Mag III Cesarzowa XXI Świat

Tarotowy portret numerologiczny

Mamy więc trzy karty, które będą stanowiły podstawę do wyliczenia kolejnych liczb wpływających na życie pytającego. Liczby te, wynikające z daty urodzenia, pokazują jak człowiek będzie się rozwijał w tych trzech etapach.

Etap pierwszy – lata od urodzenia do 29 roku życia będą pod wpływem Wielkiego Arkana – Mag.
Etap drugi – od 29 roku życia do 49 znajdzie się pod wpływem Cesarzowej.
Etap trzeci – lata po 49 roku życia naznaczy karta Świat.
Mamy obliczony pierwszy szereg liczb, zatem przechodzimy do wyliczenia drugiego szeregu, na który złożą się dwie liczby.
Pierwszą z nich otrzymujemy dodając do siebie dzień i miesiąc urodzenia: 23+3= 26 – 22 = 4
Drugą liczbę otrzymujemy dodając do siebie miesiąc i rok urodzenia: 3+21 = 24 – 22 = 2
Pierwsza otrzymana liczba 4, to w Arkanach Wielkich Cesarz, druga liczba 2, to Kapłanka.

Tarotowy portret numerologiczny

Mamy zatem już następujące liczby i karty w portrecie:

I Mag III Cesarzowa XXI Świat
IV Cesarz II Kapłanka

Dwie ostatnio uzyskane liczby, czyli IV i II po zsumowaniu dają nam kolejną liczbę do portretu, czyli VI. Dokładamy ją, więc do pozostałych i otrzymujemy piramidkę:

I Mag III Cesarzowa XXI Świat
IV Cesarz II Kapłanka
VI Kochankowie

Pozostaje jeszcze do wyliczenia jedna karta, która jest sumą trzech ostatnio wyliczonych, czyli 4+2+6 = 12. Kartą z tym numerem jest Arkan Wielki Wisielec.
Po dołożeniu jej otrzymujemy ostateczny kształt piramidki:

I      III     XXI
IV      II
VI          XII

Tarotowy portret numerologiczny.
Co oznaczają poszczególne liczby i rzędy?
Górny rząd liczb, to trzy etapy naszej drogi życiowej – I – III – XXI.
Karta IV – Cesarz, to nasza podświadomość, karta II – Kapłanka, to świadomość, czyli ego, a karta VI, czyli Kochankowie, to nad świadomość, czyli superego.
Lewa strona piramidki, dostarcza nam informacji o tym, jak jesteśmy widziani przez osoby z zewnątrz, a prawa strona piramidki mówi o tym, jak sami siebie postrzegamy.

Pozostała nam jeszcze jedna liczba, która w tym przykładzie jest reprezentowana przez Wielki Arkan – Wisielec. Jest to Karta Harmonii Psychicznej, która pokazuje jak prezentujemy się w trudnych sytuacjach życiowych, jaką przyjmujemy postawę.

Warto wykonać taki portret dla siebie, chociażby po to, by lepiej poznać własne możliwości, a także ćwiczyć się w interpretacji Arkanów Wielkich.

Źródło: internet

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter