Trójka Twoją Drogą Życia

Trójka Twoją Drogą Życia jest liczbą uważaną za szczęśliwą, dającą osobom nią kroczącym duże możliwości realizacji.

Energetycznie jesteś związana z Jowiszem, który skłoni Cię do nadmiernej wszechstronności w działaniu.

Utrudnia to trochę Trójce funkcjonowanie w rzeczywistym świecie.  Jednak dzięki temu, że Trójka jest uznawana za liczbę Marsa dostajesz motywację do siły i zdecydowania, co znacznie poprawi Twój byt.

Osoba z tą liczbą urodzenia może przejawiać  skłonność do rozpraszania się i rozmieniania na drobne. Często łapie kilka srok za ogon i nie kończy rozpoczętych działań.

Trójka odznacza się zdolnościami komunikatywnymi, ma dobrą intuicję i poczucie piękna, dlatego może pracować w zawodach, które tego wymagają.

Trójka przejawiać może także negatywne cechy niewiara w siebie, brak odwagi lub skłonność do zachowań brutalnych, a także częste mijanie się z prawdą.

Często ich działaniom towarzyszy niecierpliwość i powierzchniowość i brak przewidywania skutków własnych zachowań.

Trójka Twoją Drogą Życia. Na Trójkę, jako wibrację, składają się takie liczby jak: 3/12, 3/21, 3/30, 3/39, 3/48;

Trójka z Podliczby 12

W tym zestawieniu liczbowym dominują wpływy  Słońca, które skłania do respektowania odczuwanych potrzeb i wybierania najkorzystniejszego czasu dla ich realizacji.

Jedynka skłania do dążenia do sukcesu, dwójka do duchowości, dlatego Trójka powinna dążyć do utrzymania równowagi między wpływami obu wibracji.

Wówczas będzie bardziej dążyć do optymizmu niż do cierpienia, a jeśli nawet przeważy ta druga opcja, to Trójka znajdzie możliwości pozytywnego rozwiązania.

Jako Trójka musisz dążyć do równowagi między świadomością a podświadomością, która w tym zestawieniu jest zdominowana przez wpływ Księżyca (2). 

Trójka z Podliczby 21

Wibracja ta jest zasilana energią Księżyca (2) oraz Słońca (1) dlatego jest wibracją szczęśliwą. Chęć działania dyktowana przez podświadomość wspierana energią Słońca pozwala na realizację nakreślonych celów.

Koniecznie należy się wsłuchiwać w to, co podpowiada nam podświadomość, aby uniknąć błędów i niepowodzeń. Inspiracja podświadomości wsparta słoneczną energią pozwala na szybkie osiąganie celu.

Równowaga pomiędzy tymi dwiema wibracjami zapewni Trójce osiąganie sukcesów, nieustanny rozwój i mądrość.

Trójka z Podliczbą 30

Jest niewątpliwie wibracją, która daje Tobie ogromną siłę,  która może być wykorzystana zarówno pozytywnie jak i negatywnie.

Związana jest z Marsem i Plutonem, co może cię skłonić do przesady i realizacji zamiarów kosztem cierpienia innych.

Jeśli w portrecie numerologicznym zabraknie wpływu wibracji wspierających empatię i zrozumienie, to przy tej liczbie urodzenia mogą się pojawić skłonności przestępcze.

Pamiętać trzeba, że liczba urodzenia 3/30 nie przesądza o tym, że jesteśmy złymi osobami, nie skłania nas ona do automatycznego czynienia zła.

Jeśli jesteś osobą, która ma  wibrację Trójki z 30/3 dbaj o to, aby głos duszy nie został zdominowany przez ego.  Dzięki temu zapobiegniesz niekorzystnym wpływom.

Trójka z podliczbami 39/12

Osoba obdarzona tą wibracją wykazuje na początku swojej życiowej drogi dużą niefrasobliwość i zdolność do popełniania błędów.

Często w dążeniu do celu i poszukiwaniu dróg rozwoju rani innych.

W miarę dorastania Trójka nabywa doświadczenia, rozwija dojrzałość emocjonalną i miłość uniwersalną.

Podliczba 39 wnosi w życie trójki wielostronne  uzdolnienia i talenty także zamiłowanie do podróży i poznawania świata.

Często głos jako środek wyrazu towarzyszy życiu i osiągnięciom Trójki z Podliczbą 39.

Trójka z podliczbami 48/12

Osób z taką liczbą urodzenia nie ma wielu i są to głównie młode osoby, w wieku 21 lat.  Trójka powstała z Podliczby 48 znajduje się pod wpływem energii Jowisza i Wenus oraz wibracji 4 i 8.

Wibracje 4 i 8 są mocno materialne. Jeśli nasze działania będą nacechowane uniwersalną miłością i odruchami serca, to doprowadzą nas do sukcesu.

Jeśli skupiać się będą wyłącznie na sprawach materialnych, to może się zmniejszyć lub zupełnie nie ziścić ich materialny sukces.

Jeżeli jednak prawidłowo wykorzystamy energię Trójki z podliczbami 48/12, to możemy zyskać powodzenie zarówno w sferze materialnej jak i rodzinnej.

Sukces przyniosą zawody związane z ekonomią i prawem oraz odkryciami i nowymi postępowymi prądami.

Źródło: Bożena Aleksandra Dąbrowska – Numerologia optymistyczna

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter