Wibracja Dnia Urodzenia od Jedynki do Dziewiątki

Wibracja Dnia Urodzenia od Jedynki do Dziewiątki. Wibracja Dnia Urodzenia daje informację na temat tego, jakie cechy otrzymaliśmy wkraczając na ten świat. Jest to obraz naszej osobowości, nasze myśli, pragnienia, odczucia, reakcje, instynkty. Liczba ta pokazuje jak otoczenie widzi nasz charakter, jak jesteśmy odbierani przez innych ludzi.

Poniżej krótka charakterystyka: Wibracja Dnia Urodzenia od Jedynki do Dziewiątki.

Wibracja urodzenia 1

Osoby urodzone w pierwszym dniu miesiąca są ambitne, kreatywne i obdarzone niezwykłym entuzjazmem i energią do działania.  Ich umysł cechuje zdolność analitycznego i logicznego myślenia. Nie działają zbyt emocjonalnie, ponieważ uczucia i emocje osobom urodzonym tego dnia, mogą wydawać się oznaką słabości. Jedynka daje im silne predyspozycje do bycia liderem, czy przywódcą. To indywidualiści, dążący do dominowania zarówno w związku jak i w pracy. Urodzeni pierwszego dnia miesiąca wysoko się cenią i nie boją się wyzwań, jakie niesie życie. Są inteligentni, twórczy i zorganizowani. Mają ogromną potrzebę niezależności. Są bystre, samodzielne i chętne do samodoskonalenia. Wierzą we własne siły i możliwości. Czują potrzebę konkretnego działania i podążania nieutartymi ścieżkami.

Cechy negatywne – egocentryzm, apodyktyczność, arogancja, kłopoty z koncentracją.

Wibracja urodzenia 2

2 – Osoby urodzone w drugim dniu miesiąca są łagodne, delikatne i wrażliwe.  Mają osobowość przyjacielską, kochającą i skłonną do bycia szczęśliwą. Są skromne, lojalne i dobroduszne, bardzo emocjonalne i skłonne do idealistycznego patrzenia na świat i ludzi. Osoby urodzone tego dnia, lubią co prawda przebywać z ludźmi, ale w niezbyt dużych grupach (gdzie mogą czuć podenerwowanie). Cechuje ich dyplomacja w działaniu, potrzeba i zdolność do nawiązywania harmonijnej współpracy z innymi. Bywają niepewne i nie zawsze wierzą we własne siły i możliwości. Potrzebują wsparcia kochającej osoby. Ze względu na swoją dobroć i wspaniałomyślność mogą być wykorzystywane przez innych. Zawodowo spełnią się „w spółkach”.

Cechy negatywne – nadwrażliwość, nieśmiałość, naiwność, uleganie wpływom.

Wibracja urodzenia 3

3 – Osoby urodzone trzeciego dnia miesiąca są obdarzone towarzyskością, komunikatywnością i twórczością, praktycznie w każdej dziedzinie życia. To osoby pełne zapału, dynamiczne, ciepłe, życzliwe i pełne naturalnego uroku. Umysł osoby urodzonej tego dnia, przepełnia mnóstwo pomysłów, dosłownie sypiąc się „jak z rękawa”. Są uzdolnione artystyczne, mają naturalną zdolność do dostosowywania się do każdej sytuacji. Ten dzień urodzenia, daje im predyspozycje do bycia doskonałym nauczycielem, czy sprzedawcą. Uwrażliwia na piękno, co skłania do twórczości.

Cechy negatywne – niestałość, lekkomyślność, skłonność do ryzyka, brak wytrwałości, nadmierne rozpraszanie się.

Wibracja urodzenia 4

4 – Osoby urodzone czwartego dnia miesiąca są poważne, pracowite, sumienne, uporządkowane, konkretne, zorganizowane, skłonne do podejmowania dość trudnych zadań i wyzwań. Obdarzone silną więzią uczuciową z rodziną, domem, a nawet krajem. To osoby odpowiedzialne, uparte, nie łatwo zmieniające raz już podjętą decyzję. Zamknięte w sobie, nieśmiałe i mało przebojowe.

Wibracja tego dnia wnosi w ich życie przymus pracy i samodzielnego zdobywania środków do życia – zmagania się z materią.

Cechy negatywne – zbytnia drobiazgowość męcząca innych, pesymizm, brak fantazji.

Wibracja urodzenia 5

5 – Osoby urodzone piątego dnia miesiąca mają wszechstronne zainteresowania ukierunkowane na działanie zewnętrzne – „ekspresja osobowości”. Nie łatwo osobie urodzonej tego dnia, skoncentrować się na jednej rzeczy, w jej życiu mnóstwo jest rozmaitości. To osoby obdarzone bogatą wyobraźnią, pragnące żyć aktywnie, kochające wolność i niezależność. Posiadają dużą łatwość komunikacji z innymi, są pełne entuzjazmu wdzięku i uroku. Nie znoszą monotonii, kochają podróże, lubią nowe wyzwania i nie boją się zmian.

To osoby pełne fantazji, wesołe i dowcipne, ale także szczere do bólu.  Lubią „ścieranie się poglądów”. Towarzyskie i odczuwające silną potrzebę smakowania życia wszystkimi zmysłami. Narcyzm i brawura uczą ich korzystania z własnej wolności. Mają duże skłonności do nadużywania zmysłów.

Cechy negatywne – niecierpliwość, chimeryczność, słomiany zapał, huśtawki nastrojów, skłonność do rozpraszania się.

Wibracja urodzenia 6

6 – Osoby urodzone szóstego dnia miesiąca są uczuciowe, empatyczne, z silną potrzebą opiekowania się innymi, skłonne do działań altruistycznych i filantropijnych. Mają osobowość bogatą uczuciowo, silną emocjonalnie, ale i niezwykle wrażliwą. To osoby pełne empatii i zrozumienia, godne zaufania, wrażliwe na potrzeby najbliższych.  Mają silną potrzebę okazywania własnych uczuć i poświęcania się dla bliskich osób. Są obdarzone umiejętnością tworzenia ciepłej i przyjaznej atmosfery wokół siebie.

Ten dzień urodzenia daje im powołanie do bycia nauczycielem. Wyostrza potrzebę do bycia osobą użyteczną i odpowiedzialną.

Cechy negatywne – nadopiekuńczość, nerwowość, nadwrażliwość, narzucanie innym własnej woli.

Wibracja urodzenia 7

7 – Osoby urodzone siódmego dnia miesiąca są obdarzone wrażliwością, silną intuicją i tajemniczością. Sprawia im przyjemność w zajmowanie się sprawami innych, ale jeszcze większą spędzanie czasu na studiowaniu i badaniu pochłaniających ich uwagę dziedzin. Są to osoby wrażliwe, skryte, o dużej duchowości, dociekliwe, ostrożne i małomówne, często uchodzące za nieprzystępne. Nie łatwo obdarzają innych zaufaniem. Mają swój własny sposób robienia wszystkich rzeczy. Praca osoby urodzonej tego dnia, powinna mieć charakter wyraźnie „duchowy”, a łatwo pojawi się w jej życiu sukces materialny.

Cechy negatywne – nerwowość, rozdrażnienie, melancholia, skłonność do popadania w przygnębienie, smutek i apatię.

Wibracja urodzenia 8

8 – Osoby urodzone ósmego dnia miesiąca są obdarzone silną ambicją, praktycznością i umotywowaniem własnych działań. To urodzony biznesmen i finansista. To osoby o wielkich zdolnościach organizacyjnych i przywódczych. Mają wielkie umiejętności zarządzania, są ambitne, pracowite, wytrwałe, odpowiedzialne i zaradne. Nie zniechęcają ich przeszkody, mają wiele samozaparcia. Nie można ich zadowolić byle czym, czasem dążą po trupach do celu. Można powiedzieć o tych osobach, że to – SZAMAN – związany z energią ziemi i panujący własnym umysłem nad materią, tworzący równowagę.

Cechy negatywne – nadmierna ambicja, oschłość, szorstkość, zazdrość.

Wibracja urodzenia 9

9 – Osoby urodzone dziewiątego dnia miesiąca mają skłonność do poświęcania się dla innych i nie należytego doceniania własnych wysiłków w tej kwestii. Także skłonność do wplątywania się w „pułapkę” uzależnień od innych ludzi – zazwyczaj więcej dając, niż otrzymując. To osoby nietuzinkowe, niespokojni indywidualiści dążący do spełnienia duchowego. Są niezwykle ciekawe świata, tolerancyjne z silna potrzeba ruchu i przestrzeni.  Mają skłonność do ukrywania własnych uczuć, na ogół cierpią w samotności. Wyobraźnia osoby urodzonej tego dnia jest bogata, a zdolności artystyczne – duże.

To kapłan, szerzący miłość uniwersalną.

Cechy negatywne – zamykanie się w sobie, zarozumiałość, upartość, kłótliwość,

 

Źródło: Internet

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter