Wibracja Dnia Urodzenia od Dziesiątki do Dwadzieścia Jeden

Wibracja Dnia Urodzenia daje informację na temat tego, jakie cechy otrzymaliśmy wkraczając na ten świat. Dzisiaj omówię kolejne liczby od liczby 10 do 21. Co to jest wibracja Dnia Urodzenia i co wnosi w nasze życie? Wibracja Dnia Urodzenia to obraz naszej osobowości, nasze myśli, pragnienia, odczucia, reakcje, instynkty. Liczba ta pokazuje jak otoczenie widzi nasz charakter, jak jesteśmy odbierani przez innych ludzi.

Poniżej krótka charakterystyka: Wibracja Dnia Urodzenia od Dziesiątki do Dwadzieścia Jeden.

Wibracja Dnia Urodzenia 10

Wibracja ta obdarza osobę urodzoną 10 dnia miesiąca doskonałymi umiejętnościami sprzedaży nie tylko siebie, ale także własnych idei innym. Osoby urodzone tego dnia mają podobne cechy jak osoby z wibracją 1, ale są mniej zdolne do przewodzenia innym i nie tak egocentryczne jak te urodzone pierwszego dnia miesiąca. Cechuje je wszechstronność w skutecznym działaniu, ale też niestety skłonność do przepracowywania się. Są to osoby ambitne, niezależne i perfekcyjne w działaniu. Dziesiąty dzień urodzenia daje szansę na realizację własnego losu w satysfakcjonujący dla nich sposób.

Cechy negatywne – ustawianie wszystkich pod swoje potrzeby i wyobrażenia, zdolność do nadmiernej irytacji.

Wibracja Dnia Urodzenia 11

Wibracja ta obdarza osobę urodzoną 11 dnia miesiąca fenomenalnymi ideami i pomysłami. Osoby te, podobnie jak te urodzone drugiego dnia miesiąca są obdarzone wyjątkową intuicją i wiedzą humanistyczną. Są niezwykle inteligentne i zdeterminowane w działaniu. Ich charakter jest nieco złożony, mają większe ego niż dwójki, są przebojowe, wrażliwe, pewne siebie i szlachetne. Cieszą się też bogata wyobraźnią i mocą twórczą.

Cechy negatywne – trudności w znalezieniu równowagi – jedna noga na ziemi, druga, nie wiadomo gdzie, egocentryzm i zarozumiałość.

Wibracja Dnia Urodzenia 12

Wibracja ta nasyca umiejętnością sprzedawania zarówno siebie jak i własnych idei. Osoby urodzone tego dnia są obdarzone wielkim urokiem osobistym, są twórcze, zdyscyplinowane i wytrwałe. Są mniej żywiołowe niż osoby urodzone 3 dnia miesiąca, są od nich bardziej delikatne, łagodne i wrażliwe. Czasem czują się niedoceniane i maja zdolność do brania na siebie zbyt wiele problemów.

Cechy negatywne – niedocenianie siebie, niesystematyczność, mała zdolność koncentracji na rozpoczętych działaniach.

Wibracja Dnia Urodzenia 13

Wibracja ta może zmuszać osoby urodzone w 13 dniu miesiąca do żmudnej, wytężonej pracy, albo skłaniać do lenistwa, aby ukazać skutki niepodejmowanych działań. Osoby urodzone w tym dniu mają tzw. dług karmiczny pracy, dlatego wszystko przychodzi im z większym trudem, ale mimo trudu, dzięki pracowitości i odpowiedzialności potrafią wiele osiągnąć. Są to osoby dokładne, lojalne, wierne i wytrwałe. Mają wielką zdolność i siłę przetrwania trudnych sytuacji i odporną na trudy psychikę.

Cechy negatywne – powściągliwość w okazywaniu uczuć, skrytość, introwertyzm, lenistwo.

Wibracja Dnia Urodzenia 14

Wibracja ta kształtuje odważną, aktywną osobowość, z ogromnymi zdolnościami do adaptacji w otaczających ja okolicznościach i warunkach. Osoby urodzone w tym dniu miesiąca wprawdzie mają wiele cech osób o wibracji piątki, ale są dużo bardziej odpowiedzialne, twórcze i impulsywne. Wibracja 14 niesie tym osobom karmę konieczności nauki i poszukiwania własnego powołania.  Są to osoby obdarzone naturalną, wrodzoną intuicją, dbające o własna wolność, ale nienaruszające wolności innych ludzi.

Cechy negatywne- wybuchowość, impulsywność, uleganie wpływom, niecierpliwość.

Wibracja Dnia Urodzenia 15

Wibracja ta obdarza osoby urodzone tego dnia miesiąca lojalną, współczującą, sumienną i wyrozumiałą osobowością. Osoby urodzone 15 dnia miesiąca są niezwykle uzdolnione o bardzo dużym potencjale twórczym. Chętnie udzielają pomocy innym. Niestety mogą być narażone na manipulacje ze strony innych osób. Ich niezwykle silne ego i pęd do przeżywania przygód mogą powodować frustrację i rozdarcie między odpowiedzialnością za rodzinę, a własną potrzebą niezależności.

Cechy negatywne – nadmierne ambicje, zarozumiałość, pycha, chwiejność emocjonalna, skąpstwo.

Wibracja Dnia Urodzenia 16

Wibracja ta czyni osoby urodzone 16 dnia miesiąca ostrożnymi i pełnymi rezerwy.    Są to osoby z doskonałą intuicją, o bogatym życiu wewnętrznym, zorganizowane i introwertyczne. Mają trudności w wyrażaniu uczuć, a co za tym idzie trudności w otrzymywaniu miłości, gdyż uznawane są za osoby oschłe i obojętne. W obliczu problemów mają skłonność do wycofywania się. Do swojego wewnętrznego świata dopuszczają niewiele osób. Zmagają się z długiem karmicznym, jaki wnosi liczba 16, czyli z utrudnionym życiem uczuciowym, niewłaściwym lokowaniem uczuć, samotnością.

Cechy negatywne – brak wiary we własne siły, izolacja, samotność, złe lokowanie uczuć, egoizm.

Wibracja Dnia Urodzenia 17

Wibracja ta daje szansę na spełnienie pragnień, ale po uprzednim usłanym niepowodzeniami i porażkami działaniu. Osoby urodzone w tym dniu z wielką determinacją realizują własne cele, są godne zaufania i można im powierzyć wielkie sprawy i projekty. Są to osoby uczciwe, odważne i przedsiębiorcze, dobrze zarządzające finansami i z wielkimi możliwościami rozwoju kariery zawodowej. Dzień urodzenia 17 obdarza ich także odwagą, rozsądkiem i spełnieniem osobistym.

Cechy negatywne – lekka naiwność, materializm.

Wibracja Dnia Urodzenia 18

Wibracja ta przynosi osobom urodzonym 18 dnia miesiąca ogromne zdolności do rozwijania kariery zawodowej na polu charytatywnym. Osoby te świetnie spełnią się w roli administratora, zarządcy, czy prezesa. Mają bardzo duże poczucie niezależności i zdolność poświęcania się dla innych, nawet kosztem własnej rodziny. Cechuje je chłonny i otwarty umysł i twórcze podejście do rozwiązywania problemów, a także zdolności do prowadzenia innych i kierowania ich losem.

Cechy negatywne – impulsywność, gwałtowny temperament, izolacja, nietolerancja, zarozumiałość, skłonność do tyranii.

Wibracja Dnia Urodzenia 19

Wibracja ta obdarza osoby urodzone w tym dniu silną ambicją i wiarą w ideały. Osoby urodzone w 19 dniu miesiąca mają do przepracowania dług karmiczny nadużywania władzy i wykorzystywania ludzi. Wibracja ta niesie im konieczność wielu życiowych zmian, niedocenianie, zależność od innych. Zadaniem osób urodzonych w tej wibracji jest konieczność dostrzegania drugiego człowieka wraz z jego potrzebami i akceptowanie go takim, jaki jest.

Cechy negatywne – zależność od innych, nietolerancja, zarozumiałość.

Wibracja Dnia Urodzenia 20

Wibracja ta daje swoim podopiecznym przyjacielską, gadatliwą i elokwentną osobowość. To osoby bardzo wrażliwe, ciepłe, lojalne i opiekuńcze. Urodzeni tego dnia są prawdziwymi dyplomatami, taktowni, łagodni i niekonfliktowi, kochający rodzinę. Cechuje je także bardzo duże uduchowienie, intuicja i bogate wnętrze. Zadaniem ludzi urodzonych 20 dnia miesiąca jest praca nad własną przebojowością i pewnością siebie.

Cechy negatywne – nieśmiałość, pozwalanie na wykorzystywanie ich przez innych.

Wibracja Dnia Urodzenia 21

Wibracja ta daje urodzonym 21 dnia miesiąca osobowość twórczą, logiczną i radosną, łagodną i wrażliwą, ale także trochę niezrównoważoną emocjonalnie z powodu nadmiernego przejmowania się drobnymi sprawami wprowadzającymi ją w zły nastrój. Osoby urodzone w tym dniu mają bardzo dużą zdolność współpracy z innymi ludźmi. Ich wielka siła duchowa pozwala na konsekwentne realizowanie własnych celów.

Cechy negatywne – drażliwość, nadmierne rozpraszanie uwagi, nerwowość.

Źródło: Internet

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter