Wibracja Urodzenia – tarotowa Karta Życia

Wibracja Urodzenia – tarotowa Karta Życia. Numerologiczna Wibracja Dnia Urodzenia, z jaką przyszliśmy na świat ma swój odpowiednik w Wielkich Arkanach Tarota. Możemy ją obliczyć sumując liczby daty urodzenia do momentu, gdy otrzymamy liczbę od 1-9.

Przykład: dla osoby urodzonej 22. 04. 1976

Sumujemy wszystkie cyfry z daty urodzenia: 2+2+0+4+1+9+7+6 = 31 +3+1 = 4

Liczba ta wynosi 4 i odpowiada karcie tarota z numerem IV – Cesarzowi.  Dla tej osoby jest to, tarotowa Karta Życia.

Karta Życia mówi nam o bardzo ważnych cechach osobowości, ukazuje cele życiowe, wady i zalety, a także skłonności i powołanie.

Wibracja Urodzenia –  tarotowa Karta Życia. A oto jak przedstawia się numerologiczna Wibracja Urodzenia z powiązaniu z tarotową Kartą Życia:

Jedynka – Mag

Jesteś twórczą i niezależną osobowością. Masz pozytywny stosunek do życia i wiele energii by zdobyć to, czego pragniesz. Jeśli jest coś, o czym marzysz zrobisz wszystko by to mieć korzystając z wrodzonego sprytu i zdolności. Masz bardzo duży wpływ na innych, ponieważ cechuje Cię kompetencja i pewność siebie, ale równocześnie jesteś osobą bardzo wrażliwą na krytykę i łatwo Cię zranić.

Pracuj nad swoimi związkami emocjonalnymi poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i czerp z nich satysfakcję.

Dwójka – Kapłanka

Jesteś osoba pełną dobroci, ciepłą, wyrozumiałą i serdeczną. Nie lubisz stać na świeczniku, wtapiasz się w otoczenie, ponieważ jesteś osobą bardzo skromną i nienarzucającą innym swego zdania. Mimo to zdarza Ci się w sposób zupełnie nieświadomy manipulować ludźmi i pokazywać im świat własnymi oczami.

Staraj się okazywać większą pewność siebie, słuchaj niezwykłej intuicji, jaką los Cię obdarzył i doceniaj własną wartość, ponieważ masz skłonność do jej zaniżania.

A co o nas mówią dalsze połączenia?

Trójka – Cesarzowa

Jesteś osobą ciekawą świata, o licznych zainteresowaniach i talentach, dlatego wyróżniasz się wśród ludzi i olśniewasz swoją osobowością. Lubisz się otaczać pięknymi rzeczami, piękno i zachwyt to Twoje drugie ja. Pragniesz zmian i poprawiania wszystkiego, co Cię otacza, jesteś niezwykle opiekuńczą osobą. Masz łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, często jesteś gadułą.

Pracuj nad doskonaleniem takich cech jak wytrwałość, nie pożądaj zbyt wiele i okazuj więcej serdeczności gdyż możesz być uznawana za osobę wyniosłą i zarozumiałą.

Czwórka – Cesarz

Jesteś osobą zdyscyplinowaną, o silnej woli i dużym opanowaniu.  Twoimi działaniami kieruje zdrowy rozsądek, rozum, rzeczowość i konkretne podejście do sprawy. Dbasz o bezpieczeństwo w podejmowaniu wszystkich życiowych decyzji. Raz obrany przez Ciebie cel musi zostać spełniony, dążysz do tego z całą mocą i stanowczością.

Pozwól sobie czasem na trochę fantazji w codziennym życiu, by nie jawić się otoczeniu tylko, jako zimny profesjonalista, ale też człowiek ze zwykłymi chwilami słabości.

Piątka – Kapłan

Twoją osobowość cechuje dążenie do zgłębiania zadań, w których najbardziej się spełnisz, chcesz uczestniczyć we wszystkim, ale nie angażujesz się zbytnio, ani w problemy ludzi, ani w sprawy, które ich dotyczą. Masz bardzo silne poczucie moralności. Nie zawsze umiesz bronić swoich spraw i przekonań.

Broń swoich poglądów, dawaj dobry przykład i doceniaj starania innych.

Wibracja Urodzenia – tarotowa Karta Życia

Szóstka – Kochankowie

Dla swojej rodziny jesteś w stanie ze wszystkiego zrezygnować. Pragniesz by spotykało ich samo dobro i tego dobra życzysz także innym. Ponieważ jesteś postrzegana, jako osoba szlachetna, prawa i wyrozumiała przyciągasz do siebie ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy. Przejawiasz wyjątkową zdolność do logicznego myślenia i analizowania życiowych sytuacji. Możesz być osobą zazdrosną i nadopiekuńczą.

Twoją słabością jest niechęć do stawiania czoła trudnym sytuacjom, gdyż nie lubisz stawiać wszystkiego na ostrzu noża, dlatego staraj się wypracowywać w sobie do przeciwstawiania się trudnościom.

Siódemka – Rydwan

Wszystko to, co nieznane i tajemnicze bardzo Cie pociąga, pragniesz poznać to poznać i zrozumieć. Bliższe są Ci sprawy ducha niż materii. Łatwo Cię zranić, dlatego niechętnie okazujesz własne uczucia, bardzo często przybierasz pozę niedostępnej. Jesteś ostrożna w doborze znajomych i przyjaciół, dlatego wolisz mieć ich nieliczną, ale sprawdzoną grupkę.

Postaraj się bardziej otworzyć na ludzi by w pełni cieszyć się tym, co niesie nam życie.

Ósemka – Sprawiedliwość

Jesteś osobą sprawiedliwą o bardzo wysokiej etyce moralnej. Zarówno Twoje postępowanie, jak i poglądy są nasycone uczciwością i obiektywizmem. Masz bardzo silną osobowość, zdecydowany charakter i często kontrowersyjne poglądy. Masz zaufanie przede wszystkim do siebie, a działania podejmujesz po wnikliwej analizie wszystkich za i przeciw.

Ponieważ masz tendencje do upierania się przy swoim zdaniu pracuj nad tym, by nie zasłoniło Ci to prawdy obiektywnej.

Dziewiątka – Pustelnik

Jesteś osobą inteligentną obdarzoną lotnością umysłu i bardzo dużą zdolnością do znajdowania wyjścia z różnych życiowych sytuacji. Ponieważ jesteś osobą ceniącą wolność męczą Cię wszystkie formy przymusu. Mimo, że jesteś bystrym obserwatorem, nie zawsze radzisz sobie z otaczającą Cie rzeczywistością. Jesteś niezwykle opiekuńczą osobą, szczególnie wyczuloną na ludzką krzywdę.

Twoim przesłaniem życiowym jest pomaganie innym, dlatego nie przechodź obojętnie obok cierpienia innych.

 

Źródło: Wydawnictwo Illuminatio

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter