Wielkie Arkana a Zodiak

Wielkie Arkana a Zodiak, czy rzeczywiście istnieje taka zależność? Nie jestem zawodowym astrologiem, ale po zapoznaniu się z dostępną na ten temat  literaturą uważam, że tak. Znajomość planet i znaków Zodiaku oraz ich związków z Wielkimi Arkanami bardzo wzbogaca metody wróżenia. Jak więc przedstawia się ta zależność i które znaki Zodiaku przyporządkowane są poszczególnym Arkanom? Spójrzmy zatem jak analiza astrologiczna pogłębia znaczenie, interpretację i symbolikę kart.

Głupiec – Wodnik

Głupca wiąże się ze znakiem Wodnika, który reprezentuje aktywność umysłową i szerokie myślenie naukowe. Koncentruje swoją uwagę na ludzkości, dostrzegając różnice między osobami, czy grupami osób i tolerując je. Tym znakiem rządzi Uran, planeta podkreślająca unikatowość człowieka, śmiałość i odwagę w dążeniu do przeżywania życiowych przygód. Są to także cechy Głupca, śmiało i bez lęku kroczącego przez życie. Wodnik uwielbia nowe doświadczenia, nawet te najbardziej niebezpieczne, to indywidualista, czasem rebeliant, gotowy do testowania życia.

Najważniejsze cechy Wodnika: intuicja, nowatorstwo, przytomność umysłu, filantropia, niezdyscyplinowanie, rewolucyjność, obrazoburstwo, wyzwolenie.

Mag – Merkury

Mag ściśle wiąże się z planetą Merkury, planetą aktywności umysłowej i mentalnej. Za wyższą formę Merkurego uznawany jest Uran, który jako kosmiczny mag rządzi magią i wynalazkami. Merkury rządzi wszelkiego rodzaju wymianą informacji.  Jest to planeta znaku Bliźniąt, który jest znakiem powietrznym. Mag także rządzi żywiołem powietrza i planetą ziemskiego znaku Panny. Jego talent do przenoszenia informacji i łączenia świata ziemskiego i duchowego często określa się mianem olśnienia.

Najważniejsze cechy Merkurego: niestałość, powierzchowność, umiejętność myślenia, przenoszenie wiadomości, koncepcyjność, zdolność przystosowania, bystrość, komunikatywność.

Wielkie Arkana a  Zodiak

Arcykapłanka – Księżyc

Arcykapłanka ma na głowie „rogi księżyca”, a jej działanie silnie wzmacnia znak Byka, którego rogi symbolizują Księżyc. To nasze wewnętrzne „ja”, uczucia, nastroje, pamięć, ukryte pragnienia i potrzeby. Księżyc rządzi znakiem Raka, którego cechą jest instynktowność. Ma ukrytą stronę, której nie widzimy, dlatego jego obecność pomaga zrozumieć to, co zachodzi wewnątrz nas, pomaga uświadomić sobie wewnętrzne postrzeganie i odczucia innych. Arcykapłanka, przedstawia coś co trzeba odkryć, coś sekretnego, tajemnice życia. Rak pokazuje uczuciową zależność, emocje, pamięć i niewidzialną stronę życia.

Najważniejsze cechy Księżyca: nadwrażliwość, zależność od innych, zmienność nastrojów, matkowanie innym, komunikowanie potrzeb, instynkt, siłę życiową, poczucie orientacji.

Cesarzowa – Wenus

Wenus patronuje szeroko pojętym związkom, to planeta miłości, piękna, przyjemności, pragnień i wszystkiego, co cenimy sobie w życiu. Symbolizuje głęboko kobiecy element wszystkich istot ludzkich, ujawniając nasze uczuciowe predyspozycje, jako”karta małżeństwa”wskazuje, że idealne warunki dla prawdziwej miłości, to właśnie miłość małżeńska i dzieci.

Najważniejsze cechy Wenus: niepohamowanie i żądza, stosunek pozamałżeński, miłość seksualna, pragnienia, uczuciowość, zależność od innych, sentymentalność, atrakcyjność.

Cesarz – Baran

Cesarz ma cechy Barana, takie jak przywództwo, inicjatywa, nowe idee, dzielność, sprawność seksualna, odwaga, obrona innych.  Baran, rządzony przez Marsa, który jako znak rozpoczyna zodiak, jest pełen energii, uwielbia ekscytujące wyzwania, przedsięwzięcia i doświadczenia. To wszelkiego rodzaju początki.

Najważniejsze cechy Barana: entuzjazm, aktywność, niepodatność na argumenty, pęd naprzód, chęć przeżywania przygód, impulsywność, brak  rozwagi, ryzykanctwo.

Arcykapłan – Byk
Arcykapłan związany z ziemskim znakiem Byka symbolizuje królestwo zmysłów i świat materialny. Pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, utrzymanie status quo, to cechy, które ucieleśniają ziemskie sprawy i instytucje. Byk w swojej naturze dąży do gromadzenia rzeczy i posiadania, wierząc, że jutro też jest dzień.

Najważniejsze cechy Byka: praktyczność, uczuciowość, cierpliwość, determinacja, materializm, chęć posiadania, upór, nieustępliwość.

Kochankowie – Bliźnięta
Karta ta ściśle wiąże się ze znakiem Bliźniąt, które w swojej naturze wskazują na intuicyjną i racjonalną dualność człowieka. Jego męską i żeńską postać. Kochankowie, to sprawy miłosne, ale także konieczność godzenia przeciwieństw, wewnętrznych konfliktów.

Najważniejsze cechy Bliźniąt: bystry umysł, poszukiwanie różnorodności, spontaniczność, komunikatywność, nerwowość, rozproszenie, roztargnienie, powierzchowność.

Wielkie Arkana  a Zodiak

Rydwan – Rak
Rydwan związany ze znakiem Raka symbolizuje umiejętność trzymania się tego, co jest dla nas ważne. To przede wszystkim trwałość życia, która wymaga przejęcia odpowiedzialności za siebie, godzenia różnych tendencji. Rydwan reprezentujący cechy Raka nakazuje iść naprzód niezależnie od tego, co spotkamy po drodze.

Najważniejsze cechy Raka: wierność, siła życiowa, tradycja, zależność, brak logiki, intuicja, zależność, życie przeszłością, kurczowe trzymanie się czegoś.

Moc – Lew

Lew symbolizuje środek serca, z którego czerpie siły życiowe. Znak ten rządzony przez Słońce charakteryzuje niezwykle silna wola, wytrwałe podążanie za własnym celem, ale także silna potrzeba samoekspresji i uwielbienia.

Najważniejsze cechy Lwa: odwaga, chęć do zabawy, ekspresja, samolubstwo, niewrażliwość, skłonność do przechwalania się, dramatyzowanie, potrzeba bycia w centrum uwagi.

Pustelnik – Panna
Znak Panny to perfekcja osiągana często w samotności. To poważny znak ciężko pracujący nad spełnianiem obowiązków i dążeniu do wiedzy. Uczy się tego, co pożyteczne i potrzebne, zbiera informacje i szufladkuje je tak, aby je wykorzystać w praktyce.

Najważniejsze cechy Panny: inteligencja, trafność oceny, uporządkowanie, logika, rutyna, zamartwianie się, analityczny umysł, konsekwencja.

Koło Fortuny – Jowisz
Atut ten jest związany z Jowiszem, który działa jak pośrednik między człowiekiem oraz instytucjami, dba o to, by wyjść poza personalna sferę na zewnątrz i zintegrować się z szerszą grupą społeczną, aby zobaczyć rzeczy w jak najszerszej perspektywie.

Najważniejsze cechy Jowisza: ekspansywność, optymizm, obfitość, etyka, zasady, nadmierna ekspansja, uspołecznienie, entuzjazm.

Wielkie Arkana a Zodiak

Sprawiedliwość – Waga
Waga troszczy się o równowagę i harmonię, jest symbolem bezstronnego osądu. Reprezentuje związki osobiste partnerskie i małżeńskie. Wszystko ma być zrównoważone, zharmonizowane, zaczynając od estetyki, poprzez małżeństwo po sprawiedliwość prawa.

Najważniejsze cechy Wagi: szukanie akceptacji, poleganie na kimś, dyplomacja, niezdecydowanie, wyrafinowanie, bezstronność, zdolności artystyczne, konwencjonalność.

Wisielec – Neptun

Wisielec związany z Neptunem symbolizuje wszystko, co mistyczne, nie z tego świata, inspirujące. Przez energię Neptuna poznajemy prawdziwy sens istnienia we wszechświecie. Wzywa nas do wyrażania emocji i samopoświęcenia.

Najważniejsze cechy Neptuna: mistycyzm, transcendencja, ucieczka od rzeczywistości, kreatywność, brak realizmu, inspirowanie innych, współczucie, poświęcanie się dla innych.

Umiarkowanie – Strzelec
Zodiakalny Strzelec to poszukiwacz prawdy interesujący się wszelkimi formami wiedzy, głównie intelektualnej, gdyż pragnie wolności osobistej, wyboru, samoekspresji, ruchu. Jego pasją jest uczenie się i poznawanie tego, co najlepsze dla ludzkości. Duże znaczenie ma duchowość powiązana z moralnością etyką.
Najważniejsze cechy Strzelca: odkrywczość, ekspansywność, wylewność, etyka, prostolinijność, otwartość i szczerość, optymizm, umiłowanie wolności.
Diabeł – Saturn
Ściśle wiąże się z planetą Saturn, która wskazuje na potrzebę samodyscypliny i konieczność akceptacji różnorodnych ograniczeń, jakie niesie życie. Saturn włada znakiem Koziorożca i nalega by przyswoić sobie nauki, jakie niesie życie, gdyż w przeciwnym wypadku będziemy powtarzać nauki aż do skutku. Saturn w pierwszym cyklu panuje w życiu każdego człowieka aż do 29 roku życia. To nasz czas na naukę.
Najważniejsze cechy Saturna: uporządkowanie, restrykcyjność, dojrzałość, powściągliwość, zmysł praktyczny, ostrożność, ograniczoność, zdyscyplinowanie.

Wielkie Arkana a Zodiak

Wieża – Mars
Mars to energia, która źle wykorzystana może przynieść kłopoty katastrofę życiową. Wiąże się też z seksualnością, co może przynieść różne sytuacje konfliktowe, dlatego należy podchodzić do tych problemów z niezwykłą delikatnością i uwagą. Energia kontrolowana przynosi pożyteczne zmiany.
Najważniejsze cechy Marsa: agresja, gniew, śmiałość, działanie, seksualność, fizyczność, napęd, porywczość.
Gwiazda – Wodnik
Wodnik postrzega świat i wszystko dookoła w duchu przyjaźni i miłości. Człowieka traktuje, jako uniwersalną całość. To znak badacza przekraczającego granice. Znak powietrzny, którym rządzi Uran lubiący abstrakcyjne myślenie, na chłodno, bez emocji.
Najważniejsze cechy Wodnika: przyjaźń, nowatorstwo, filantropia, niezwykłość, brak fanatyzmu, chłód emocjonalny, indywidualizm, tolerancja.

Wielkie Arkana a Zodiak

Księżyc – Ryby
Domeną znaku Ryb jest świat snów, wszystko, co niewidzialne, subtelne, artystyczne, wizjonerskie. Znakiem tym włada Neptun, dlatego ważne jest metapsychiczne postrzeganie świata. Dwie ryby płynące w dwóch różnych kierunkach wskazująca rozmijanie się świadomej części osobowości z nieświadomą.
Najważniejsze cechy Ryb: ucieczka od rzeczywistości, wyobraźnia, wrażliwość, kreatywność, podatność na zranienie, brak zmysłu praktycznego, wyrozumiałość, nastrojowość.
Słońce – Lew
Włada znakiem Lwa. Wskazuje nasze lepsze cechy, przynosi światło w nasze życie, daje odpowiedzi na pytania o sens naszego istnienia. Jest źródłem energii i ambicji, a także potencjałem spełniania naszych cech urodzenia i procesu nabierania świadomości na drodze życia, którą kroczymy.
Najważniejsze cechy Słońca: indywidualność, duchowe przewodnictwo, racjonalizm, kreatywność, samopoznanie, napęd, wola, świadomość.

Wielkie Arkana a Zodiak

Sąd – Pluton
Pod wpływem działania tej planety wszystko przechodzi transformację, staje się czymś innym, zmienia się. To podstawa fundamentu życia, konieczność regeneracji i przebudzenia do działania i uzyskania pełnej świadomości tego, co nas otacza.
Najważniejsze cechy Plutona: rewitalizacja, regeneracja, przekształcanie, unicestwianie, odnowa, wybawienie, metamorfoza, potężna siła.
Świat – Koziorożec
Wskazuje na światowego lidera, ciągle wspinającego się, aż do osiągnięcia sukcesu. Ciężko pracuje na swój sukces, w uporządkowany, prawidłowy sposób, jest mistrzem pracy wśród znaków zodiaku. To najbardziej ziemski znak dbający o społeczny porządek i autorytet.
Najważniejsze cechy Koziorożca: ciężka praca, powaga, zaufanie, zmysł praktyczny, dominacja, zdyscyplinowanie, zamiłowanie do tradycji, konserwatyzm.

Źródło: internet

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter